H&M värd 195 kronor

Datum: 2005-02-01 08:40

Undervikt

H&M B

Lehman Brothers upprepar sin rekommendation undervikt på H&M.

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers räknar med att H&M fortsätter att dra nytta av sin höga andel inköp från Asien. Detta spås leda till fortsatt förbättring av bruttomarginalen nästa år, trots planerna på att använda vinstutrymmet till att förbättra kvalitén på plaggen, menar banken. Vinstprognosen för 2005 höjs från 9,94- till 10,29 kronor per aktie. För 2006 och 2007 spås vinster per aktie på 11,88- respektive 13,36 kronor. Riktkursen höjs från 180- till 195 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
230,75 kr
Riktkurs:
195 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser