HM värd 170 kr

Datum: 2000-11-21 00:00

Minska

H&M B

HM imponerar inte på Merrill Lynch.

H&M-aktien ägs till 90 procent av placerare med koppling till svenska intressen. Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch anser att börsvärdet har pressats upp av inhemska investerare eftersom det saknas alternativ till större bolag utanför teknologisektorn och därför rekommenderar banken minska. Konkurrensen på företagets huvudmarknader bedömer Merrill Lynch som svag eftersom H&M erbjuder "mycket mode för pengarna", men samtidigt anser man inte att bolaget har en överlägsen affärsmodell utanför dessa kärnmarknader. När det gäller snabbhet och flexibilitet anser analyshuset att H&M:s leverantörskedja är av genomsnittlig klass. Den långsiktiga rekommendationen är dock minska och riktkursen är 170 kronor på ett års sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
184 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser