H&M erkänner: Året har börjat tufft Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

H&M erkänner: Året har börjat tufft

Publicerad 2018-02-14 08:13:00

Aktie Starten på 2018 har varit "tuff" erkänner H&M i ett pressmeddelande inför kapitalmarknadsdagen på onsdagen. Resten av året blir "utmanande" heter det också, utan att precisera vilken resultatnivå bedömningen avser.

"Som en följd av det pågående skiftet i branschen och H&M-gruppens pågående förändringsarbete bedöms 2018 att bli fortsatt utmanande", heter det vidare.

"H&M:s försäljning i jämförbara butiker förväntas bli fortsatt negativ med en gradvis förbättring under året. En tuff start med ett stort ingående varulager från Q4 2017 med obalanser i sortimentet leder till höga prisnedsättningskostnader som ger en negativ effekt på resultatet i början av året", fortsätter pressmeddelandet.

H&M-gruppens onlineförsäljning förväntas dock öka med minst 25 procent under 2018 och försäljningen inom New Businessväntas öka med minst 25 procent.

"Försäljning i nyöppnade butiker netto förväntas ge ett tillskott om cirka 4 procent till H&M-gruppens försäljning under 2018", skriver H&M i pressmeddelandet.

Onlineförsäljning 12,5 procent

H&M-gruppens onlineförsäljning har en god tillväxt med en försäljning 2017 som uppgick till 29 miljarder kronor, det vill säga 12,5 procent av H&M-gruppens totala försäljning.

Det framgår av ett pressmeddelande inför onsdagens kapitalmarknadsdag där H&M även avslöjar följande:

* H&M-gruppens onlinekanal har en "god" lönsamhet och stod för 22 procent av H&M-gruppens rörelseresultat 2017.

* New Business, som driver H&M-gruppens nyare varumärken COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, H&M Home, & Other Stories och Arket, har en "god" tillväxt med en försäljning som uppgick till 17 miljarder kronor, det vill säga 7 procent av H&M-gruppens totala försäljning.

* En allt större andel av bolagets investeringar och satsningar allokeras till digitala investeringar och utgjorde under det senaste räkenskapsåret 45 procent av H&M-gruppens sammantagna investeringar.

* Nyöppnade butiker har "mycket bra villkor och flexibilitet". Genomsnittlig återbetalningstid för nya butiker är mindre än 17 månader.

Spår jämförbar försäljning i fysiska butiker från 2019

I takt med att H&M-gruppens förändringsarbete och satsningar får effekt bedöms de fysiska butikerna återfå en jämförbar positiv försäljningsutveckling från 2019 och med betydligt lägre prisnedsättningar i relation till omsättningen jämfört med 2017.

Det framgår av H&M:s pressmeddelande inför kapitalmarknadsdagen.

I övrigt nämns under rubriken "Kommentarer om utvecklingen 2019-2022:

* Försäljningen för New Business (varumärkena Cos, Weekday etcetera) beräknas fortsätta att öka med minst 25 procent per år och därmed nå över 50 miljarder kronor 2022.

* Onlineförsäljningen för H&M-gruppen bedöms fortsätta att öka kraftigt med cirka 20 procent per år och därmed nå 75 miljarder kronor år 2022 (ökningstakten 2018 bedöms bli minst 25 procent).

* Försäljningen i nyöppnade butiker netto förväntas ge ett tillskott om cirka 1-3 procent per år till H&M-gruppen.

* Till detta, skriver H&M, "finns det stora möjligheter till ytterligare försäljningstillskott från två separata och helt nya affärsmodeller som bolaget håller på att utveckla"

* Det pågående skiftet från fysiska butiker till online förväntas fortsätta

Sammantaget bedöms utvecklingen 2019-2022 kunna leda till "goda vinstökningar".

Privata Affärer/Direkt