H&M slutar rapportera försäljningssiffror varje månad Foto: Hasse Holmberg/TT

H&M slutar rapportera försäljningssiffror varje månad

Publicerad 2017-07-17 08:26:00

Aktie Hennes & Mauritz försäljning steg med 7 procent i juni, jämfört med samma månad året innan då försäljningstillväxten var 8 procent. Samtidigt meddelar bolaget att det slutar redovisa månadsvisa försäljningssiffror.

Enligt SME Direkt hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen skulle öka med just 7 procent.

Försäljningssiffran för juni är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms.

I samband med sin senaste delårsrapport, som släpptes den 29 juni, uppgav H&M att försäljning inklusive moms under juni beräknades öka med 7 procent. Vid den tidpunkten låg analytikernas förväntningar för juni på +7,8 procent.

Totalt antal butiker per den sista juni uppgick till 4 517 jämfört med 4 095 vid samma tidpunkt året innan.

H&M-koncernen har beslutat att framöver hålla kapitalmarknadsdagar. Bolaget har också bestämt sig för att sluta publicera koncernens försäljningsutveckling per månad, för att i stället komma med kvartalsrapporter över försäljningen.

Beslutet att sluta med månadsrapportering av försäljningen har skett i samråd med de större institutionella ägarna, uppger bolaget.

"Anledningen är att en månad är en alltför kort tid att bedöma försäljningsutvecklingen på och att en månadsförsäljning kan vara direkt missvisande då bland annat kalender- och vädereffekter kan ge stora jämförelsestörande effekter för enskilda månader", skriver H&M.

Enligt bolaget ska försäljningsutvecklingen ses över en längre tid såsom under en säsong eller ett kvartal. Det är också mot denna bakgrund som flertalet bolag inom modehandeln idag redovisar sin försäljning kvartalsvis istället för månadsvis, skriver bolaget.

Precis som tidigare kommer försäljningen för kvartalet att publiceras inför varje kvartalsrapport.

H&M-koncernen kommer vanligtvis att publicera kvartalsförsäljningen den 15 i den månad som en kvartalsrapport lämnas. Tredje kvartalets försäljning kommer således att publiceras den 15 september 2017. När det gäller fjärde kvartalets försäljning kommer försäljningen att publiceras den 15 december 2017.

Följ de aktuella aktierna här

H&M B