H&M: Vi har en plan Foto: Tomas Oneborg /TT-SvD

H&M: Vi har en plan

Publicerad 2018-02-14 10:47:00

Kapitalmarknadsdag H&M:s vd presenterade på kapitalmarknadsdagen den plan som bolaget har för att skapa tillväxt. Styrelseordföranden konstatertade samtidigt att bolaget måste öka transparensen gentemot marknaden.

H&M-gruppen har en plan för att skapa lönsam tillväxt, en plan som i huvudsak omfattar en fortsatt utveckling av befintliga varumärken, ett ökat fokus inom varuförsörjningskedjan samt att skapa ny tillväxt.

Det sade H&M:s vd Karl-Johan Persson på onsdagens kapitalmarknadsdag och gav sig sedan in i lite mer detalj på vad som omfattas. I mångt och mycket var det en upprepning av vad bolaget tidigare sagt.

Mer om de tre huvudpunkterna:

* Fortsätta att utveckla befintliga varumärken. Viktigast här är H&M-varumärket. Fokus på design, kvalitet, pris och relevans.

"När det gäller H&M-varumärket har vi inte förbättrat oss tillräckligt snabbt. Vi är grovt räknat på samma nivå som vi var för några år sedan. Vi har tappat lite fokus, sett minskad trafik i butikerna och kunderna köper mindre (minskad konvertering)", sade Karl-Johan Persson och tillade:

"Vi måste ta ett stort steg för att säkra att butiksmiljön är mer inspirerande och mer relevant."

* H&M ska öka sitt fokus inom varuförsörjningskedjan med ett större inslag av digitalisering och automation. Bolaget ska jobba med avancerad dataanalys och AI.

"Vi har investerat tungt i vår tekniska plattform de senaste åren", sade vd:n och nämnde bland annat molnbaserade tjänster och RFID.

* Ny tillväxt. Fortsätta att gå in på nya marknader och att bredda sortimentet för de olika varumärkena. Olika partnerskap utvärderas där samarbetet med kinesiska Tmall är ett exempel. H&M-gruppen ser även potential för att lansera nya koncept för de befintliga varumä

Investera för att transformera

De förändringar i konkurrenslandskapet, som kännetecknat modebranschen de senaste åren, lär fortsätta, och fler butiksstängningar från spelare som saknar nödvändiga resurser att investera för att följa med i skiftet är sannolikt på väg.

Det sade H&M:s vd Karl-Johan Persson vid onsdagens kapitalmarknadsdag, och beskrev H&M:s position i detta sammanhang som god tack vare god finansiell styrka, möjlighet att sälja kläder både online och i fysiska butiker, samt direkt kontroll av såväl kundupplevelse och varumärkeserfarenheten.

"Jag tror att vi alla måste investera för att transformera oss, och många kanske saknar de nödvändiga resurser som krävs för detta", sade han och beskrev hur såväl stora onlinespelare som små och nischade aktörer som ackumulerat är stora utgör viktiga hot att ta på allvar.

H&M har enligt Karl-Johan Persson fyra hörnstenar som borgar för en ljus framtid: god kundkännedom, en bra företagskultur, hållbarhetsaspekter integrerade i alla delar av verksamheten, och långsiktighet.

Mer specifikt nämnde han den kommande lanseringen av Afound, den satsning där H&M för första gången öppnar upp sig för externa varumärken, och att koncernen har investerat 230 miljoner kronor i "Co-Lab", som är en satsning på specifika områden där H&M bedömer att de kan hjälpa småföretag med nya affärskoncept att utvecklas på ett sätt som i sin tur ska gynna H&M.

Ordförande: Bolaget måste bli mer transparent

Det finns osäkerheter om var H&M-gruppen står, och ledningen har förstått behovet av ökad transparens. Det sade H&M:s ordförande Stefan Persson vid onsdagens kapitalmarknadsdag.

"Vi förstår behovet av mer transparens, då vi har underperformat både sett till marknadens och våra egna förväntningar", sade han.

Skälet till den begränsade informationsmängden, sade han, har varit en strävan att låta de nya varumärkena och onlineförsäljningen växa och frodas i fred.

På kapitalmarknadsdagens agenda står framför allt, sade han, ingående presentationer av varumärket Cos och onlineförsäljningen.

Stefan Persson nämnde också att huvudfokus för bolaget nu är att få försäljningsutvecklingen för H&M-butikerna tillbaka på spåret (back on track).

Direkt