HM högt värderad

Datum: 2001-06-26 08:44

Behåll

H&M B

Hagströmer & Qviberg anser att Hennes & Mauritz halvårsrapport var överraskande stark, men kvarstår vid sin rekommendation att behålla aktien.

H&Ms försäljning översteg mäklarfirmans förväntningar med sju procent, vilket enligt H&Q tyder på att bolaget tagit marknadsandelar på en i övrigt svag detaljhandel. På längre sikt är nu H&Q övertygade att bolaget är på rätt spår. H&Q anser att aktien är högt värderad och menar att uppsidan är tämligen begränsad.
Kurs då rekommendationen gavs:
186 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser