H&M bra på kort sikt

Datum: 2001-09-19 16:09

Öka

H&M B

Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch höjer sin rekommendation för H&M till öka.

Merrill Lynch spår att andra kvartalets gynnsamma valutakursutveckling har fortsatt även under det tredje. För det fjärde kvartalet räknar Merrill Lynch inte med en fullt så positiv utveckling. Investmentbanken tror att en del prishöjningar är möjliga innan lanseringen av euron, vilket skulle stärka bolagets marginaler. I år spås vinsten till 3,8 kronor. Dock påpekar banken att värderingen är hög, vilket gör att den långsiktiga rekommendationen är sälj trots att den är öka på kort sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
167,5 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser