H&M är riskabel

Datum: 2001-03-27 01:41

Minska

H&M B

Hennes & Mauritz är övervärderad och amerikanska Merrill Lynch rekommenderar minska.

Merrill Lynch höjer ett varningens finger för H&Ms rapport och menar att kostnadsnedskärningarna kanske inte varit tillräckligt stora och effektiva. Statistik som visat på en uppgång för försäljningen av kläder i Tyskland och Sverige tror analysfirman främst är hänförd till utförsäljningar och realisationer. Banken menar vidare att det kommer att bli tufft att prestera de vinster som krävs för att hålla uppe dagens värdering. Årets vinst per aktie väntas bli 4,7 kronor. Rekommendationen blir minska och riktkursen sätts till 140 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
193,5 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Bank of America/Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser