Historiskt låg värdering

Datum: 2008-04-21 11:18

Öka

SKF B

På innevarande års vinstprognos handlas SKF till p/e 10, vilket är historiskt lågt, enligt Stockpicker.

Stockpicker upprepar rekommendationen öka med riktkurs 128 kr. Analysföretaget anser att SKF är ett av de verkstadsbolag som är mest intressanta den kommande sexmånadersperioden. Bolaget har historiskt en bra och stabil intjäning och Stockpicker spår att lönsamheten hålls uppe på ett bra sätt även i sämre tider.
Kurs då rekommendationen gavs:
111,625 kr
Riktkurs:
128 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser