HiQ levererar igen

Datum: 2000-10-25 09:08

Ytterligare en gång har HiQ lyckats leverera ett resultat som överstiger Alfred Bergs förväntningar.

Marknadsutsikterna fortsätter att vara goda och vi ser inga tecken på avmattning på telekomsidan, menar Alfred Berg. Alfred Berg spår att HiQ även fortsättningsvis kommer att leverera bra siffror de kommande åren. Värderingen av bolaget är skyhög. Nästa års försäljningsprognos ger ett p/s-tal på hela 7,2.
Kurs då rekommendationen gavs:
94 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser