HiQ levererar

Datum: 2001-10-24 09:13

HiQ presenterade en rapport som låg något under Remiums prognoser men trots det upprepar firman sin köprekommendation.

Remium bedömer att HiQ: s beläggningsgrad under den andra halvan av det innevarande året kommer att etableras på en lägre, men dock uthållig nivå. Firman anser vidare att HiQ är väl positionerat samt att det kommer att fortsätta prestera relativt bättre än konkurrenterna i sektorn. Vinsten per aktie för innevarande helår prognostiserar Remium till 90 öre och för 2002 hamnar samma estimat på 1,2 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
23,2 kr

Rekommendation från: Remium Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser