HiQ köpvärd

Datum: 2000-10-23 08:44

Matteus anser att HiQ är värd omkring 85 kronor per aktie.

Matteus rekommenderar köp av HiQ. Mäklarfirman anser att HiQ är ett kvalitativt IT-konsultbolag som visar en kraftig tillväxt kombinerat med god lönsamhet. HiQ erbjuder IT- och managementkonsulttjänster främst inom telekomsektorn. Hög teknikkompetens inom mobilt internet gör bolaget väl positionerat för att ta del av en marknad som beräknas växa med omkring 40 procent per år fram till 2003. Matteus prognostiserar en fortsatt stark tillväxt med något försämrade marginaler. Resultatet efter finansnetto beräknas enligt Matteus öka från 34 miljoner kronor 1999 till 215 miljoner år 2003. Riktkursen sätts till 85 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
63 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Matteus

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser