HiQ imponerar

Datum: 2000-10-26 14:34

HiQ har kommit med en ny stark rapport och Trends rekommenderar köp.

HiQ:s rapport visade starkt förbättrad omsättning och vinst. HiQ är mycket högt värderat, börsvärdet är cirka 10 gånger högre än årets försäljning. Trends tycker att det finns stora tillväxtmöjligheter och är imponerade av bolaget. Trends anser att aktien är köpvärd, framförallt på lång sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
76,5 kr

Rekommendation från: Trends

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser