HiQ borde bromsa

Datum: 2002-09-16 18:02

HiQ borde lämna sin högriskstrategi och bromsa i tid, menar DI.

Dagens Industri anser att det är bekymrande att HiQ:s ledning verkar vara ovilliga att ta till drastiska åtgärder för att anpassa kostnaderna till verkligheten. Dessutom väntas goodwillavskrivningar få minst en tredjedel av bolagets vinst att försvinna nästa år. P/E-talet räknat på 2003 och 2004 års vinster är 11,5 respektive 7,6. Denna värdering kan på sikt visa sig vara ett fynd enligt DI, men aktien innebär en hög risk och tidningen ser ingen anledning att man ska köpa aktien nu. Det är nämligen osäkert hur marknaden ska utveckla sig.
Kurs då rekommendationen gavs:
5,25 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser