HiQ bättre än index

Datum: 2006-08-24 14:26

Bättre än index

HiQ International

Carnegie rekommenderar bättre än index för HiQ.

Carnegie behåller rekommendationen bättre än index för HiQ efter kvartalsrapporten. HiQ levde inte upp till marknadens förväntningar på rapporten och föll hårt vilket presenterar ett bra köptillfälle, enligt Carnegie. Efterfrågan på IT service kompetens inom HiQs område är fortfarande stark, vilket är positivt eftersom det gör möjlighet till full belägning och prisökningar, enligt Carnegie. Konsensusförväntningarna var mer eller mindre omöjliga att leva upp till då rörelsemarginalen var 20,7 procent justerat för färre arbetsdagar och endast Karlskronakontoret gick dåligt, enligt Carnegie. HiQ förväntas fortsätta att överprestera mot konkurrenterna på marginaler och utdelning, och värderingen är attraktiv med en rabatt på 34 procent mot konkurrenter på EV/EBIT(06e), enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
32,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser