Hexagon lockande

Datum: 2004-04-13 10:19

Veckans Affärer anser att det är köpläge på rekyl i Hexagon-aktien.

Hexagons mål är att nå en rörelsemarginal på 7 procent samt att öka vinsten per aktie efter skatt med 15 procent per år. VA räknar med att Hexagon klarar av det med hjälp av fortsatta interna effektiviseringar och en starkare konjunktur. P/E-talen beräknas till 15 respektive 11 för i år och 2005. Det bedöms därför fortfarande finnas en viss konglomeratrabatt i den lockande verkstadsaktien. Tidningen ser dock risk för en kortvarig rekyl efter dem senaste uppgången i aktiekursen.
Kurs då rekommendationen gavs:
254,25 kr
Riktkurs:
310 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser