Hexagon har mer att ge

Datum: 2007-10-11 09:09

Hexagons slutgiltiga renodling och nya finansiella mål kan lyfta kursen ytterligare, menar Veckans Affärer.

Ambitiös förvärvstillväxt tillsammans med en urstark industrikonjunktur talar enligt tidningen för fortsatt stark vinsttillväxt. Hexagon värderas till p/e 18 på årets och p/e 15 på nästa års förväntade vinst.
Kurs då rekommendationen gavs:
140 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser