Stabilt för Hexagon

Stabilt för Hexagon

Publicerad 2016-02-05 09:14:00

Rapport För Hexagons del har efterfrågan i januari i stort sett utvecklat sig i linje med det fjärde kvartalet, enligt Ola Rollén, vd.

Under det fjärde kvartalet 2015 var den organiska tillväxten 3 procent. Olje- och gassegmentet väntas för Hexagons del falla med låga ensiffriga tal under 2016 medan Kina väntas stå för en ensiffrig tillväxt, upplyser vd utan att vara mer specifik.

För 2016 upprepar Ola Rollén även budskapet om 4-8 procents organisk tillväxt.

Innevarande helår beskriver Ola Rollén som baktungt i fråga om efterfrågan och tillväxt.

Direkt