Hexagon bättre än index

Datum: 2007-02-14 17:00

Bättre än index

Hexagon B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Hexagon.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Hexagon efter rapporten. Fjärde kvartalets rapport var mycket i linje med förväntningarna, och den starka orderingången inom Mätteknik är det huvudsakliga positiva, enligt Carnegie. Bolaget har exponering mot bra marknader för fortsatt tillväxt under 2007 även om utsikterna för USA är mer försiktiga, enligt Carnegie. Den starka orderingången och den gynnsamma marknadsexponeringen gör en premium värdering befogad en, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
298,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser