Köptips från Börsveckan

Köptips från Börsveckan

Publicerad 2014-06-02 09:22:00

Aktietips Börsveckan hittar fyra köpkandidater i senaste numret, tillsammans med en handfull svalare rekommendationer.

Sagax har länge skämt bort sina ägare med stadigt uppjusterade prognoser och så även i rapporten för årets första kvartal. Samtidigt ökar bolaget tempot och satsar nu på Paris. Riskerna med att investera på marknader ute i Europa ska inte underskattas men potentialen är stor.

Sagax aktie handlas på p/e 9 och ger en direktavkastning på 1,6 procent. I förhållande till det egna kapitalet på 13:50 per aktie kan värderingen på dagens kurs runt 33 kronor framstå som hög men bolagets kassaflöden och den snabba tillväxten av förvaltningsresultatet gör aktien till ett bra långsiktigt köp, anser Börsveckan.

Doro släppte en riktigt svag rapport för det första kvartalet i år och det är tydligt att bolaget inte hänger med i svängarna i det teknikskifte som sker mot mer avancerade smartphones bland de seniora användarna. Vad gäller värdering spår Börsveckan att Doros vinst kommer att landa på 2:20-2:40 kronor per aktie i år vilket höjer p/e-talet till cirka 14,5-15. Det lämnar ingen större potential i aktien samtidigt som risken inte är obetydlig. Rekommendationen blir avvakta.

Fenix Outdoor trotsade en svag vinter och presterade bra siffror för det första kvartalet, men Börsveckan påpekar också att det är en bra tid att ta hem vinsten i aktien. Kursen har stigit 30 procent sedan Börsveckans senaste köprekommendation och redan då var värderingen ganska hög. Konsensus ger ett p/e på 20 för innevarande år och 18,8 för 2015 och det är högt, även för kvalitet som Fenix, och Börsveckan sänker därför rekommendationen från köp till neutral.

Proffice har fått en trög start på året och försäljningen måste förbättras markant efter sommaren för att aktien ska locka. Börsveckan anser att Proffice har bra förutsättningar att lyckas. Konjunkturprognoserna pekar mot en förstärkning i ekonomin både i år och nästa år och branschundersökningar visar stigande optimism bland bemanningsbolagen. Trots att Börsveckans vinstprognos ligger 10 procent under konsensus är värderingen ganska låg och nedsidan känns relativt begränsad givet hur svagt aktien utvecklas de senaste åren. Börsveckans lutar åt att behålla köprådet. 

Bringwell blir i ett slag av med sina tunga skulder genom att sälja sitt mest lönsamma dotterbolag. Kvar blir ett bolag som omsätter 405 miljoner kronor på rullande tolv månader, med ett rörelseresultat före avskrivning och jämförelsestörande poster om 5,3 miljoner kronor. Bringwell framstår ännu mer som en turn-around-kandidat efter sin affär, skriver Börsveckan. 

Exakt vilken lönsamhetspotential som Bringwell har efter avyttringen av Naturamed är svårt att sia om. Med antagandet att Bringwell normalt kan ha en marginal omkring 7 procent och växa några procent, landar en normalvinst på 0:10 kronor per aktie. Sätt p/e 15 på det och aktien ska upp 30 procent. Det är en viss potential men bolaget har  ångt kvar till 7 procentig marginal. Börsveckan rekommenderar att fortsätta avstå från aktien. 

ABB får rekommendationen köp. Trots bolagets grundmurade stabilitet tycks marknaden vara osäker på bolagets framtidsutsikter efter en svag delårsrapport. Den största lockelsen i ABB ligger i bolagets urstarka finansiella ställning som utan vidare medger förvärv på 20-30 miljarder kronor. Här finns utrymme för positiva överraskningar och skulle inte några lämpliga köpobjekt dyka upp finns möjlighet för återköp. Börsveckan rekommenderar köp för det långsiktige. 

DIREKT

Följ de aktuella aktierna här

Fenix Outdoor B

Sagax

Bringwell

Proffice B

ABB Ltd

Doro