Hernhag: Gå din egen väg för att lära dig aktier

Hernhag: Gå din egen väg för att lära dig aktier

Publicerad 2018-03-12 06:21:00

Krönika Efter de senaste två månadernas slagiga aktiehandel är det uppenbart att börsen är oförutsägbar och att du långsiktigt aldrig kommer att kunna tjäna mer än vad din strategi och börspsykologi tillåter dig.

Jag gick 15 år i skola och därefter har jag i 17 år skrivit texter om börsen och sparande. Jag har läst många olika tidskrifter och aktieböcker under tiden och lärt mig det jag kunnat. Däremot har jag inte gått en enda kurs i privatekonomi, inte ens på Högskolan Dalarna där jag pluggade en gång i tiden.

Jag såg såvitt jag kan minnas inte ens till något om privatekonomi i högskolans kurskatalog. Det närmaste var nog kursen i finansiella marknader, eftersom delar handlade om ränte- och aktiemarknaden. I de kurserna jag gick ingick allt från optionsvärdering till riskspridning. Risk på börsen mättes enbart via kurssvängningar och något om börspsykologi ingick inte. Däremot fanns mängder av kurser inom företagsekonomi och bra är ju det.

Mycket av kunskapen vi behöver i privatlivet och på börsen får vi lära oss på andra sätt än i skolor. Lika bra det kanske, för varför skulle de offentligas utbildning alltid vara bäst? Privata Affärers kurser är definitivt tidseffektivare än vad det skulle bli som gymnasiekurs eller liknande.

Det viktiga är att vi lär oss det vi ska. Efter de senaste två månadernas slagiga aktiehandel är det uppenbart att börsen är oförutsägbar och att du långsiktigt aldrig kommer att kunna tjäna mer än vad din strategi och börspsykologi tillåter dig.

Den långa trenden på börsen är fortsatt åtminstone hyfsad. Konjunkturen är stark och räntorna ännu relativt låga. Börsen ligger ofta upp till ett år före bolagsvinsterna i utveckling så vi får se upp så inte en toppformation bildas inför nästa lågkonjunktur.

Det är som alltid bättre att gilla aktier i stabilt stigande trend mer än de i sjunkande trend, även om en del beror på din riskvilja och sparhorisont. De aktier som inte klarat av att stiga i uppgången de senaste 1,5 åren riskerar att få det ännu tuffare när börsindex vänder ned.

Marcus Hernhag