Hernhag: Det gör ont när förutsättningar brister

Hernhag: Det gör ont när förutsättningar brister

Publicerad 2018-02-12 06:13:00

Krönika Jag tror det finns mycket att vinna på att följa de stora långa trenderna och cyklerna som börsbolagen går igenom. Somliga förändringar är inte bolagsspecifika utan kommer från branschen. En del ändringar är fördelaktiga men inte andra så vi måste se upp när det blir nya förutsättningar.

Mjukvaruprogrambolaget Enea låg länge i en fin trend där rörelsemarginalen steg år för år. Till slut nåddes någon form av topp. Förra året sänkte IT-bolaget utdelningen och nu slopar Enea den helt. Förvärv står istället på agendan och det kan förvisso löna sig, men det är ett helt annat sorts läge för investerare nu.

Tidigare var bolaget en bra utdelare med tillväxtchanser. Nu går marknaden mot så kallad öppen källkod och den ständigt sjunkande försäljningen till de båda storkunderna Ericsson och Nokia sätter press. Enea är fortfarande spännande att följa, men min känsla är att det senaste årets förändringar gör det svårare att förutsäga vart bolagen och branschen är på väg. Framtiden är kanske ljus för delar av sektorn, men Enea är inget som lockar mig i brådrasket jämfört med andra tillväxtmaskiner inom IT som Fortnox och Hexagon.

Vårdbemannaren Dedicare är periodvis ett framgångsrikt bolag där rörelsemarginalen växer samtidigt som försäljningen stiger. Som konsultfirma binder bolaget lite kapital och kan dela ut mer eller mindre hela vinsten.

Som jag skrev var det en sjuk uppgång vi såg tidigare i vinter. Bolagets nuvarande branschförutsättningar är stigande lönar som i alla fall tillfälligt sätter press på marginalerna. Lägg till konkurrensen från bolag utan kollektivavtal och som konkurrerar med lägre priser mot kunderna.

Förr eller senare kan det vända även för Dedicare. Branschen växer och hör säkert framtiden till. Likt Enea är Dedicare inget som lockar mig än. Du måste vara mycket långsiktig för att kunna övervintra när branschens förutsättningar försämras. Aktivare placerare avvaktar.

Marcus Hernhag

Enea , Dedicare

Följ de aktuella aktierna här

Dedicare AB, ser. B

Enea