Hernhag: Noteringen du ska undvika

Hernhag: Noteringen du ska undvika

Publicerad 2017-11-14 23:27:00

Notering Irras, som ska noteras på First North, har mycket kvar att bevisa för att det ska gå att generellt rekommendera att teckna.

Noteringen i korthet:

Första handelsdag: 22 november
Börslista: First North
Teckningstid: 14-20 november
Teckningskurs: 45-50 kr
Tecknas via: Avanza, Nordnet
Råd: Avstå

Irras verksamhet är att utveckla produkter som ska förbättra vården för hjärnkirurgipatienter. Till en början ligger produktfokuset mot att hantera vätskor inuti kraniet. I år har försäljningen kommit igång genom lanseringen i somras.

Under årets nio första månader sålde Irras för 11,3 miljoner kr, vilket känns som en ganska bra start. Försäljning sker i egen regi i Tyskland och via 21 återförsäljare som ska nå ut med produkterna till 42 andra länder. Ett godkännande för försäljning i USA väntas under första kvartalet.

Resultatet hittills i år är en förlust på 37,6 miljoner kr. Bolaget har inga räntebärande lån, men behöver en hel del pengar fram tills man kan nå positiva kassaflöden och lönsamhet. Irras räknar med att bolaget behöver skaffa 260 miljoner kr i rörelsekapital, varav 50 miljoner kr behövs under det kommande året.

En nyemission ska tillföra 350 miljoner kr, vilket efter emissionskostnader är 316 miljoner. Kapitalet ska gå till expansionen och produktutveckling. Teckningskursen är tyvärr satt i ett intervall och högsta priset 50 kr är 11 procent högre än de lägsta priset 45 kr.

Börsvärdet blir 1167 miljoner kr med en teckningskurs mitt i intervallet. Det är mycket svårt att säga om det en rimlig värdering eller inte. Marknaden är stor, men avgörande blir de kommande årens försäljningstillväxt och vilken lönsamhet till slut eventuellt blir.

Det är för mycket kvar att bevisa för att det ska gå att generellt rekommendera att teckna. Kom ihåg att på smålistorna är det mer vanligt med misslyckade nyintroduktioner än på Stockholmsbörsen.

Marcus Hernhag

Irras , First North , IPO , nOTERING