Hennes & Mauritz bättre än sektorn

Datum: 2006-02-22 10:22

Bättre än index

H&M B

Fischer Partners rekommenderar bättre än sektorn för H&M.

Fischer rekommenderar bättre än sektorn för H&M och höjer riktkursen till 320 kronor från 290 kronor. H&M har levererat starka försäljningssiffror för befintliga affärer två månader i rad, efter att under ett par år stått stilla vilket hämmat aktiekursutvecklingen, enligt Fischer. Det ser nu ut som att H&M kommer kunna leverera en omsättningstillväxt från befintliga affärer på 2-4procent enligt Fischer. För helåret 2006 kan försäljningstillväxten hamna på nära 18 procent, av vilket nya affärer står för 12,5 procent, 3,5 procent från befintliga affärer och 2 procent från valutakursdifferenser, enligt Fischer. Bedömningen är att nuvarande estimat från marknaden inte reflekterar denna positivare syn på försäljningstillväxten, enligt Fischer. Vinst per aktie förväntas till 13,17 kronor för 2006 enligt Fischer.
Kurs då rekommendationen gavs:
291 kr
Riktkurs:
320 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser