Hemtex sämre än index

Datum: 2008-05-30 12:31

Sämre än index

Hemtex

Carnegie rekommenderar sämre än index i Hemtex

Carnegie rekommenderar sämre än index i Hemtex. Hemtex drabbades av svaga konsumtionstrender under fjärde kvartalet då svenska hemtextilsmarknaden var ned 5 procent i årstakt under första kvartalet, enligt Carnegie. Den svaga efterfrågan har tyngt ledningens förmåga att minska de höga lagernivåerna, enligt Carnegie. Prissänkningar har därför satt stor press på marginalerna så att bruttomarginalen förväntas bli 50 procent under fjärde kvartalet, enligt Carnegie. Det finns en risk att ledningen kommer måsta minska långsiktiga finansiella mål, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
62 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser