Handlas till högt multipelt premium

Datum: 2010-01-18 16:03

Handelsbanken

Handelsbanken förväntar sig att NOI (Net Operating Income) växer med 11 % under fjärde kvartalet jämfört med 14 % under det tredje. Låga räntor ökade IFPM (Income From Property Management) med 167 % y-o-y under Q4e och med 58 % under 2009e. Eftersom banken räknar med en ökning av den genomsnittliga räntan så beräknas IFPM minska med 10 % under 2010. Banken tror inte att räntorna kommer att höjas på kort sikt, men det är stor sannolikhet att räntorna normaliseras under 2011 och 2012. En normalisering till 5 % skulle innebära reducerade intäkter med 38 % för Wallenstam jämfört med en genomsnittlig sektoreffekt om 23 %. Trots låga räntor under 2010e, handlas aktien till 2010e justerat P/E om 31,6x. Aktien handlas också till 21 % rabatt diskonterat mot NAV och 9 % diskonterat till inrapporterade fastighetsvärden (Sektorgenomsnitt: 14 % respektive 7 %). Wallenstam har bara minskat fastighetsvärden med 1 % sedan Q4 2007 och baserat på det nuvarande aktiepriset är den initiala NOI-avkastningen bara 4 %, jämfört med sektorgenomsnitt på 6,2 %. Banken behåller sin Minskarekommendation och även riktkursen på 105 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
123,5 kr
Riktkurs:
105 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser