Handlas med rabatt

Datum: 2008-03-03 09:53

Köp

Enea

Börsveckan anser att Enea handlas med en hygglig rabatt p g a telekomrisken.

Börsvärdet är 795 miljoner men justerat för156 miljoner kr i nettokassan handlas Enea till 0,8 gånger omsättningen, 9 gånger rörelseresultatet och till ca 12,3 gånger vinsten efter schablonskatt. I år spås p/e-talet kunna falla ned mot 10.
Kurs då rekommendationen gavs:
2,14 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser