Handelsbanken värd 230 kronor

Datum: 2006-04-27 11:58

Swedbank rekommenderar neutral för Handelsbanken.

Swedbank rekommenderar neutral för Handelsbanken med riktkurs 230 kronor efter kvartalsrapporten. Resultatet var klart högre än väntat, justerat för effekterna från SPP var dock avvikelsen begränsad, och räntenettot utvecklades svagare än förväntat, enligt Swedbank. Riktursen höjs dock efter prognosjusteringar, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
213,5 kr
Riktkurs:
230 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser