Handelsbanken upprepar köp

Datum: 2009-11-11 12:32

Lundin

Lundin Petroleum rapporterade EBITDA 5 % över Handelsbankens förväntning för tredje kvartalet. Resultatet hamnade på -111,3 msek jämfört med marknadens förväntan på 195 msek. Detta berodde till stor del på nedskrivningen i icke-kärnverksamheten Etrion Corporation. Detta påverkar således inte kassaflödet. Produktionen var bra och företaget estimerar att produktionen för 2009 blir i intervallet 35-42 000 boe/d. Detta stämmer överens med Handelsbankens estimat för helårsproduktionen på 38 400 boe/d. Kassaflödet som uppgick till 1 359 msek under tredje kvartalet var starkt med påverkan av ökad produktion och lägre operativa kostnader. Detta innebär att företaget uppehåller en stark likvid position och har reducerat sina banklån under senaste kvartalet.
Kurs då rekommendationen gavs:
61,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser