Handelsbanken upprepar köp

Datum: 2009-11-12 10:03

Rörelseresultatet

Rörelseresultatet var 5 % högre för det tredje kvartalet än Handelsbankens prognos. Lundin Petroleum visade även på en god produktion under perioden och väntas ligga på samma nivå även under det fjärde kvartalet. På grund av en avskrivning som kan hänföras till ickekärnverksamhet påverkades nettoresultat negativt. Kassaflödet var stabilt och företagets nettoskuld minskades med 1,2 mdr kronor. Lundin Petroleum fortsätter sitt prospekteringsprogram med tyngd på Norge och Ryssland.
Kurs då rekommendationen gavs:
61,55 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser