Handelsbanken sänker riktkurs

Datum: 2011-08-15 14:26

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har sänkt riktkursen för Sandvik till 115 kronor, från tidigare 140, efter att kassaflödesanalysen justerat för ändrade räntenivåer och antaganden om riskpremien.

Rekommendationen är köp, oförändrad från tidigare.
Kurs då rekommendationen gavs:
87,275 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser