Handelsbanken sänker riktkurs

Datum: 2011-08-22 15:17

Öka

NCC B

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har sänkt sin riktkurs för NCC till 130 kronor, från tidigare 140 kronor, och upprepat rekommendationen öka för aktien.

Det framgår av en analys daterad den 18 augusti.

"Det andra kvartalet utgjorde det andra kvartalet i rad som NCC lyckades växa sin orderstock sekventiellt. Med en total orderstock på omkring 50 miljarder kronor anser vi att intäktsvisibiliteten är bra på medellång sikt", skriver Handelsbanken.

Samtidigt som ökade investeringar i bostadsutvecklingen, där byggstarterna det första halvåret låg i linje med fjolåret, är vettigt på längre sikt menar Handelsbanken att den operationella hävstången det för med sig är betydligt högre än för den vanliga byggverksamheten.

"Om priserna skulle falla kan det ha avsevärd negativ påverkan på marginalerna", skriver Handelsbanken.

I spåren av rapporten för det andra kvartalet har Handelsbanken sänkt sina prognoser för NCC:s vinst per aktie med 6-8 procent för helåren 2011-2013.

"Vår reviderade riktkurs reflekterar våra förändrade estimat. Den generella osäkerheten, relaterad till såväl finansiella risker som makroekonomiska faktorer, har ökat under senare tid, vilket i sin tur kan komma att påverka byggvolymerna negativt", skriver Handelsbanken som dock lämnar sin utdelningsprognos för NCC oförändrad så länge.

"Med en direktavkastning för 2011 estimerad till omkring 9 procent ser vi stöd på nedsidan för aktien", skriver banken, som även menar att NCC:s balansräkning är i god form med en skuldsättningsgrad på 0,6 gånger, väl under byggbolagets mål att nettoskulden som högst ska ligga på 1,5 gånger det egna kapitalet.
Kurs då rekommendationen gavs:
106,4 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser