Handelsbanken sänker riktkurs

Datum: 2011-08-25 14:06

Minska

Ratos B

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har sänkt riktkursen för Ratos till 91 från 109 kronor i en rapportuppföljning daterad 22 augusti. Rekommendationen minska upprepas.

Den nya riktkursen återspeglar en premie i förhållande till substansvärdet i Ratos med 25 procent, ett substansvärde som Handelsbanken har sänkt sitt estimat för till 73 från 83 kronor. Den tidigare substansvärdespremien enligt Handelsbankens riktvärden var därmed drygt 30 procent (109/83).

Handelsbanken skriver att de flesta av Ratos innehav, framför allt Euromaint, Diab och Haga, gick sämre än bankens förväntningar inför halvårsrapporten.
Kurs då rekommendationen gavs:
93,75 kr
Riktkurs:
91 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser