Handelsbanken sänker riktkurs

Datum: 2011-08-29 14:35

Köp

MTG B

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har sänkt riktkursen på MTG till 430 kronor, från 560 kronor. Rekommendationen köp kvarstår för aktien.

Det framgår av en analys daterad 25 augusti.

"Det finns ännu så länge inga tecken på någon avtagande takt för tv-reklam i Skandinavien, men framåtblickande indikatorer har försvagats och vi har ommodellerat 2012 avsevärt för Fri-tv-verksamheten. Vårt nya scenario motsvarar omkring 1,5 procent BNP-tillväxt. Vi tror fortfarande att bolaget kan generera en marginell vinsttillväxt tack vare Betal-TV", skriver Handelsbanken.

Under inledningen av MTG:s viktiga försäljningssäsong har marknadssituationen varit densamma som under det första halvåret, det vill säga att efterfrågan överstiger tillgången.

"De avgörande faktorerna för de mest rörliga delarna av intjäningen kommer att bli det fjärde kvartalet och beslut över marknadsföringsbudgetar för 2012. Överskottsefterfrågan erbjuder dock en kudde och innebär att neddragningarna i reklaminvesteringarna behöver vara stora för att skapa negativ tillväxt", skriver Handelsbanken.

Sammantaget menar Handelsbanken att MTG:s marknader har strukturell tillväxt samtidigt som konkurrensbilden är oförändrad, vilket indikerar en avsevärd uppsida i aktien - speciellt om bolaget aktiverar sitt återköpsmandat.

"Endast mot slutet av 2008 har aktien varit billigare på våra estimat, och därifrån lyfte aktien 400 procent till sin toppnotering 2010", konstaterar Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
308,05 kr
Riktkurs:
430 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser