Handelsbanken sänker riktkurs

Datum: 2011-08-31 14:01

Köp

SCA B

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har sänkt riktkursen på SCA till 105 kronor, från 125, för att återspegla lägre estimat och högre riskpremium. Rekommendationen är fortsatt köp.

Det framgår av en analys daterad 28 augusti.

Eftersom SCA har behållit sin högt cykliska förpackningsverksamhet är de kortsiktiga utsikterna osäkra, bland annat på grund av tidiga tecken på svaghet inom området.

Detta har lett Handelsbanken till att sänka sina estimat och nu räknar banken med 35 procents nedgång i rörelseresultatet för SCA:s förpackningsverksamhet för helåret 2012.

Tillsammans med något sänkta estimat inom de andra affärsområdena, gör att Handelsbankens prognos för SCA-koncernens samlade ebit-resultat ligger 12 procent under konsensus för 2012.
Kurs då rekommendationen gavs:
85,25 kr
Riktkurs:
105 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser