Handelsbanken sänker riktkurs

Datum: 2011-09-07 15:14

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har sänkt riktkursen på Volvo till 103 kronor, från 120 kronor, enligt en analys daterad 4 september.

Handelsbanken har gått igenom sina försäljnings- och resultatprognoser för Volvo givet en svagare utbytescykel på de amerikanska och europeiska lastbilsmarknaderna. Bankens nya basscenario är ett där den europeiska lastbilsmarknaden växer 6,5 procent år 2012. I Nordamerika baserar Handelsbanken sina antaganden om lastbilsleveranser för Volvo på att den så kallade Class 8-marknaden växer med 17,9 procent. Volvo väntas visa en något högre tillväxt än denna tack vare ökad marknadsandel.

Handelsbanken sänker sin försäljningsprognos för Volvo helåret 2012 med 9,3 procent och ebit-prognosen med 16,3 procent, främst på grund av sänkta estimat för Lastvagnar. Prognosen för VCE-försäljningen och ebit sänks med 9,6 respektive 20 procent då Handelsbanken räknar med lägre tillväxt i utbytesmarknaden i Europa och Nordamerika.

Sammantaget för koncernen spår då Handelsbanken att försäljningen och ebit för helåret 2012 ökar med 6,9 respektive 16,2 procent.

Handelsbanken upprepar sin köprekommendation för Volvo mot bakgrund av strukturellt högre lönsamhet och växande lastbilsvolymer i utbytescykeln.
Kurs då rekommendationen gavs:
70,55 kr
Riktkurs:
103 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser