Handelsbanken sänker riktkurs

Datum: 2011-09-07 15:26

Köp

SKF B

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken har sänkt riktkursen på SKF till 180 kronor, från tidigare 205 kronor, efter nedjusteringar av vinstprognoserna för bolaget. Rekommendationen är fortsatt köp.

Det framgår av en analys från den 4 september.

Banken tror att volymerna för SKF:s division Industrial kommer att sjunka 4 procent under 2012.

"Det hade kunnat vara värre, men vi förväntar oss positiva bidrag från vind- och gruvsegmenten", skriver banken.

Sammantaget tros Industrial nästa år kunna hålla ebit-vinsten på ungefär samma nivå som 2011, trots volymtappet.

För division Automotive förutser Handelsbankens analytiker en volymtillväxt om 2 procent nästa år. Vidare väntas divisionens rörelseresultat stiga tack vare lägre kostnader för omstrukturering och mindre påverkan från valuta, något som delvis motverkas av underabsorption och mixeffekter.

Sammanfattningsvis har prognosen för vinsten per aktie för 2012 sänkts med 18 procent. Handelsbanken menar att det finns potential för SKF om konjunkturen utvecklas okej samtidigt som bolaget har visat sig ha motståndskraft.
Kurs då rekommendationen gavs:
135,1 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser