Handelsbanken sänker riktkurs

Datum: 2011-09-07 15:28

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har sänkt riktkursen på Alfa Laval till 135 kronor, från 140 kronor, med fortsatt rekommendation öka.

Det framgår av en analys daterad 4 september.

I en cyklisk nedgång spår Handelsbanken en organisk tillväxt om 8 procent 2012, delvis på grund av att Alfa lavals nuvarande orderboken motsvarar 56 procent av försäljningen under de senaste tolv månaderna. Vidare påpekar Handelsbanken att man kan se tillväxt i flera av Alfa Lavals slutkundssegment och geografiska områden då 52 procent af försäljningen genereras utanför Västeuropa och Nordamerika.

Handelsbankens estimat för vinst per aktie 2012 sänks med 7 procent medan riktkursen justeras ned med 5 kronor till 135 kronor, för att återspegla den attraktiva risk/avkastning som banken ser i Alfa Laval.
Kurs då rekommendationen gavs:
113,7 kr
Riktkurs:
135 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser