Handelsbanken sämre än index

Datum: 2008-04-01 13:04

Sämre än index

Handelsbanken B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Handelsbanken

Carnegie rekommenderar sämre än index för Handelsbanken. Handelsbanken stänger ner sin egen tradingavdelning i valuta och obligationer i New York och har därför avyttrat en signifikant del av dess exponering mot amerikanska värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet, enligt Carnegie. Totalt sett kommer Handelsbanken att rapportera negativ påverkan före skatt på 1394 miljoner kronor under första kvartalet, enligt Carnegie. Realiserat motsvarar detta 0,90 kronor per aktie och har ingen signifikant påverkan på värderingen, enligt Carnegie. Däremot har det negativ påverkan på förtroendet för Handelsbanken som betraktas som mer defensiv än kollegorna och timingen är märklig med tanke på att banken inte förväntar sig att kreditmarknadsoron kommer bli avsevärt sämre, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
174 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser