Handelsbanken lyfter SKF

Datum: 2013-01-21 07:00

Köp

SKF B

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har höjt riktkursen för kullagertillverkaren SKF till 185 kronor (175) och upprepat köprekommendationen för aktien.

Det framgår av en analysuppdatering inför delårsrapporten den 30 januari.

Att fjärde kvartalet fick en svag avslutning fick sin bekräftelse när SKF lanserade nya besparingar förra veckan. Handelsbankens analytiker förutspår att SKF:s volymer föll med 5,2 procent under kvartalet, jämfört med kvartalet innan. I förhållande till fjärde kvartalet 2011 spås volymerna ha backat med 7,0 procent.

Utsikterna för första kvartalet ser också svaga ut. Oförändrad efterfrågan ligger i korten för första kvartalet och tillsammans med risk för större omstruktureringskostnader kan det leda till nedjusteringar av vinstförväntningarna för första halvåret, varnar SHB:s analytiker.

SHB:s bedömning är att volymerna ökar med 2 procent sekventiellt under första kvartalet och att omstruktureringskostnaderna kommer att bli 240 miljoner under första halvåret.

Analytikerna bedömer dock att de svaga utsikterna på kort sikt till stor del redan är diskonterat i kursen. I stället argumenterar de för att det finns skäl att fokusera på de positiva tillväxtutsikterna på sikt. För de kommande två åren bedöms vinsttillväxten bli 16 respektive 22 procent.

Kurs då rekommendationen gavs:
160 kr
Riktkurs:
185 kr

Rekommendation från: Handelsbanken Capital Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser