Handelsbanken höjer till köp

Datum: 2017-05-16 10:00

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbankens höjning av sin rekommendation för Sandvik från "öka" till "köp", med riktkurshöjning från 150 till 170 kronor, baseras på en tro på att verkstadskoncernen kan vidta strukturella åtgärder för att vara med i skiftet mot den "digitala industrin 4.0".Det framgår av bankens morgonbrev, där en sammanfattning av analysen finns. Begreppet "digital industri 4.0" beskrivs i sammanfattningen som "den fjärde industriella revolutionen med mer självorganiserande fabriker".

Sådana åtgärder skulle innebära högre tillväxt, högre marginaler och högre värderingsmultiplar, menar Handelsbanken, som sänkte från köp till öka den 12 januari men höjde riktkursen från 120 till 130 kronor.

På kortare sikt finns flera gynnsamma drivkrafter för Sandvik, men bankens uppfattning tycks vara att dessa kommer att klinga av:

"Sandvik kommer att gynnas av effektivitetsåtgärder och ett cykliskt uppsving under en tid framöver, men tillväxttakten kommer att stagnera därefter då omstruktureringsvinsterna minskar, den ekonomiska tillväxten sjunker och konkurrerande framväxande teknologier (såsom 3D-skrivarteknik) industrialiseras", heter det i morgonbrevet.

Därtill räknar banken med att omkring 40 procent av försäljningen inom affärsområdet för skärande metallbearbetning, Sandvik Machining Solutions, är relaterad till fordons drivlinor - något som till stor del försvinner vid ett skifte till helt eldrivna fordon.

Banken har dock skissat på hur affärsområdet skulle kunna förvandlas till "Sandvik Manufacturing Solutions" genom förvärv av verksamheter inom CAD/CAM, metrologi, mjukvara och 3D-teknologi/metallpulver för att bli en leverantör av "helhetliga produktionslösningar".

Sandvikaktien var en knapp timme in i tisdagshandeln upp 0,8 procent (till 138:10 kronor), vilket räckte till en andraplats efter Swedish Match i det i princip oförändrade OMXS30-indexet.

Kurs då rekommendationen gavs:
137 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser