Handelsbanken höjer riktkurs

Datum: 2011-11-14 08:00

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har höjt riktkursen på SCA till 118 kronor, från tidigare 110 kronor. Rekommendationen är alltjämt köp.

Det framgår av en analys från den 10 november.

Bakom riktkurshöjningen ligger SCA:s förvärv av Georgia-Pacific europeiska mjukpappersverksamhet, vilken föranlett banken att höja sina estimat för vinsten per aktie för 2012-2015 med 2-19 procent.

Handelsbanken är övertygad om att de bedömda synergierna kommer att nås eller till och med överträffas. Dock kommer affären ha begränsad effekt på SCA:s siffror för 2012. EU-kommissionens granskning gör att affären inte kommer att stängas förrän i mitten av 2012, tror banken.

Handelsbanken tror vidare att affären kan ge bränsle till spekulationer om ytterligare strukturåtgärder, exempelvis vad gäller SCA:s förpackningsverksamhet.

Kurs då rekommendationen gavs:
34,84 kr
Riktkurs:
118 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser