Handelsbanken Capital Markets höjer riktkurs

Datum: 2015-01-29 10:00

Köp

JM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets höjer riktkursen för JM till 350 kronor från tidigare 300 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

Det framgår av ett marknadsbrev inför JM:s rapport.

Handelsbanken tror att JM är väl positionerat för att gynnas av en stark svensk bostadsmarknad, speciellt i Stockholm. Obalansen mellan utbud och efterfrågan är hög, priserna stiger och JM:s huvudmarknad Stockholm väntas gå bättre än övriga nordiska regioner under kommande år, enligt Handelsbanken.

Med anledning av JM:s solida balansräkning, nettokassa och ljusa utsikter, förlänger Handelsbanken sin förväntan på återköp till 2016.

Kurs då rekommendationen gavs:
265,1 kr
Riktkurs:
350 kr

Rekommendation från: Handelsbanken Capital Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser