Handelsbanken Capital Markets sänker rekommendation

Datum: 2015-01-23 11:00

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets sänker sin rekommendation för bilsäkerhetsföretaget Autoliv till öka, från tidigare köp.

Riktkursen på 120 dollar, till dagens valutakurs motsvarande cirka 995 kronor, behålls dock. Bortom 2015 kan en kurs på 140 dollar motiveras, menar banken.

Caset är alltså helt intakt på lång sikt, betonar Handelsbanken, som motiverar rekommendationssänkningen i huvudsak med den senaste tidens stora kursuppgång i kombination med negativa valutaeffekter.

"Vi har sänkt våra försäljningsprognoser 2015 med 3,3 procent som ett resultat av valutaeffekter, /.../ vilket skapat en motvind på 4,1 procent i försäljningstillväxten", skriver analytikern.

Autoliv bedöms dock alltjämt som köpvärt.

"Aktien har stigit 50 procent de senaste 12 månaderna och 16 procent i dollar. Vår bedömning är att det finns fortsatt uppsida i aktien", skriver banken.

På lång sikt gynnas Autoliv av trenden med ökat innehåll av passiva säkerhetsprodukter på den snabbväxande marknaden i Kina, samt av den kraftigt stigande försäljningen av aktiv säkerhetsutrustning i västvärlden.

Därtill kommer ökade marknadsandelar på krockkuddar till följd av konkurrenten Takatas kvalitetsproblem, påpekar Handelsbanken.

Autoliv handlades vid 11-tiden på fredagen till 860 kronor, en uppgång med 1 procent för dagen.

Kurs då rekommendationen gavs:
851,5 kr
Riktkurs:
995 kr

Rekommendation från: Handelsbanken Capital Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser