Handelsbanken Capital Markets sänker rekommendation

Datum: 2014-05-05 09:30

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har sänkt sin rekommendation för bilservicekedjan Mekonomen till minska från tidigare öka. Riktkursen justeras samtidigt ned till 170 kronor, från tidigare 180:00 kronor.

Det framgår av en analys daterad den 2 maj.

Den lägre rekommendationen ska ses mot bakgrund av att Mekonomens position på marknaden har försvagats i relativa termer.

"Bolaget har förlorat marknadsandelar under de tre senaste kvartalen", skriver Handelsbankens analytiker, som också menar att marknadstillväxten är begränsad och att priskonkurrensen tilltagit.

Någon snar återhämtning väntar sig inte Handelsbanken.

"På grund av strukturella förändringar kommer marknadstillväxten att vara svag trots att ledande indikatorer (konsumentförtroende, försäljning av nya bilar) pekar på stark tillväxt", fortsätter banken.

För helåret 2014 väntar analytikern en oförändrad organisk försäljning, efter en nedgång på 2 procent i fjol.

Handelsbanken sänker sina vinstestimat med 3 procent respektive 8 procent för 2014 och 2015.

Kurs då rekommendationen gavs:
172 kr
Riktkurs:
170 kr

Rekommendation från: Handelsbanken Capital Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser