Handelsbanken Capital Markets sänker riktkurs

Datum: 2012-08-13 06:30

Minska

Holmen B

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har sänkt riktkursen för Holmen inför delårsrapporten den 14 augusti. Riktkursen ligger nu på 185 kronor (195).

Rekommendationen minska ligger kvar.

Det framgår av en analysuppdatering daterad den 8 augusti.

Bankens analytiker pekar i analysen på ett par faktorer som missgynnar bolaget,
dels en ogynnsam valutaexponering (75 procent av produktionen och 25 procent av försäljningen i Sverige), dels en stor exponering mot Europa (90 procent av
försäljningen inom Holmen Paper).

Kurs då rekommendationen gavs:
179 kr
Riktkurs:
185 kr

Rekommendation från: Handelsbanken Capital Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser