Håll dig borta från Doro

Datum: 2007-06-13 09:50

Sälj

Doro

Det är enligt Affärsvärlden klokast att hålla sig borta från den lilla telefonsäljaren Doro.

Aktien bedöms vara svår att räkna hem på nuvarande kursnivåer. Affärsvärlden räknar med att de tuffa marknadsförutsättningarna gör att tillväxten fortsätter att falla i linje med första kvartalet under resten av året, för att stabiliseras runt nollstrecket under 2008. En nettomarginal på 2,5 procent ger en vinst efter skatt på ca 9 miljoner för 2008. Det ger ett p/e-tal på dryga 15. Tidningen påpekar även att Doro har rätt svaga finanser med en soliditet på 19 procent, samtidigt som första kvartalets kassaflöde var minus 14 miljoner efter ökade varulager med 15 miljoner.
Kurs då rekommendationen gavs:
7,9 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser