Haldex sämre än index

Datum: 2006-04-27 12:12

Sämre än index

Haldex

Carnegie rekommenderar sämre än index för Haldex.

Carnegie rekommenderar sämre än index Haldex efter kvartalsrapporten. Rapporten för första kvartalet var en besvikelse och utsikterna för 2006 upprepades, men någon signifikant förbättring av försäljningen och vinster före tidigast fjärde kvartalet kan inte förväntas, enligt Carnegie. Aktien har gått upp starkt på förväntningar om ett bra 2007, men värderingen börjar nu se krävande ut på P/E(06e) på 15 gånger och investerare vill se bevis på högre vinster innan ett starkt 2007 prisas in, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
188 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser