Haldex mot vinstlyft

Datum: 2003-05-05 10:57

Mycket talar enligt Börsveckan för högre värdering och vinst för Haldex.

Haldex har goda möjligheter att lyfta resultatet i år. Börsveckan beräknar att vinsten kan dubblas till ca 7,50 kr per aktie. Mycket anses tala för att 2004 blir ett väldigt starkt år för bolaget, den amerikanska lastbilsmarknaden väntas återhämta sig 20-30 procent. Tillsammans med ökade volymer för AWD-systemet gör det att vinstlyftet kan bli kraftigt. P/E-talet på 10-11 för detta världsledande kvalitetsföretag är enligt Börsveckan en klart låg värdering. Rekommendationen är köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
84,5 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser