Gunnebo fullvärderat

Datum: 2007-06-04 11:09

Neutral

Gunnebo

Börsinsikt anser att Gunnebo är rimligt värderat efter kursuppgången.

Förhoppningar om att bolaget äntligen vänt den trista resultattrenden fick Gunnebo-aktien att rusa efter delårsrapporten. Nuvarande kurser diskonterar enligt Börsinsikt dock redan en god utveckling de närmaste åren, vilket gör att tidningen tvekar om det finns så mycket mer att hämta i aktien. Börsinsikt skriver dock att nås eller överträffas marginalmålet finns det mer att hämta, men att de senaste årens alla besvikelser manar till försiktighet. P/E-talen för i år och 2008 beräknas till 23 respektive 15,6. Rekommendationen stannar därför vid Neutral.
Kurs då rekommendationen gavs:
90,5 kr
Riktkurs:
95 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser